Minggu, 14 September 2014

Mancing neng kali elo
cerito iki kedadeyan wes suwe aku ro dedi nang
kali Elo magelang,, wektu kui aku mancing nang
Semampir Jam 7 bengi soale rep golek beyong,,
pas lagi asyik2e mancing ki dumadakan ono suoro
aneh koyo sirene ambulans, aku banjur takon ro
Dedi" Ded, koe krungu ora suoro kae?" Dedi njawab" halah mung suoro ambulans we njok nopo?"aku
njawab" tp aku kok mengkorok ki?" Dedi njawab"
paling nek ra wong Loro yo wong Mati wes biasa,
pokok'e mancing ra usah ngurusi suoro mau," aku
njuk meneng terus nglanjutke le mloroki pancingku,
lha dumadakan ono suoro" BLUKK" Terus banyune obah kabeh,aku sempat kaget terus ngomong karo
Dedi" Ded sing tibo ki opo yo? Dedi njawab" paling
wong ngguwang sampah Bro?" aku jawab Ho'o
paling, lha dedi ki cen wonge kendel tenan, mungkin
deweke penasaran karo sing tibo mau terus nileki
sing tibo mau, lha ra suwe Dedi mbengok2 karo ngundang aku," Bro rene cepet!!" Aku terus mlayu
nyedaki Dedi mbasan wes cedak ki dedi ngomong"
rene aku tulungi ki" aku jawab" kon nulung opo" ki
lho sikilku midak kopet, aku njawab" bajigur tak kiro
ono opo je, " dedi njawab" asem tenan ki ngiseng
wae nang nggon Dalan koyo mene, aku njawab" ndang di lamuti wae karo golek lalapan ra usah
nggowo sambel kacang campuri kui wes jos bro
kentel tenan" Dedi njawab" mbahmu kui, nek
ambune rasa jeruk we mending,lha iki ambune
Buadekk pol mangan opo wonge ki" aku njawab"
paling sing ngiseng ki mangan Bathang paling" terus aku lungo nyedaki walesanku ninggal Dedi sing gek
ngelapi sikile, ora suwe dedi teko karo nggowo
buntelan Godong gedang nyedaki aku karo
ngomong" bro aku mau bar di wenehi lemper karo
wong nang nduwur kono ki tak turahi 1 gawe koe
nyoh" karo ngulongke buntelan mau. Aku terus mandeng buntelan mau ra duwe roso curiga babar
blas, mbasan tak jikuk terus tak Buka" BRENGG" Aku
langsung misuh2 karo Dedi" bajigur ki isine kopet to
iki," dedi langsung mlayu karo nyekakak karo
ngomong" Dyarrr saiki koe ngrasake ambuni tai sing
buadek sak ndoyo,ha,ha,ha, ," aku langsung buang buntelan mau karo misuh2 ra uwis2..

Bar kui aku langsung wisuh nganti nggowo Pasir men
ra mambu, ra suwe Dedi marani aku karo ngomong"
piye bro wes entek drung lempere?" aku njawab" kere
tenan koe ki,, mbok mau di enteke aku rep ra njaluk"
Dedi njawab" santai wae aku wes blenger kok" akhire aku narik walesanku rep tak ganti umpan soale ket
mau ra diambus2 paling ucenge wes mati, lha mbasan
wes tekan pinggir ki aku kaget waduh ono opo sing
nyangkut nang pancingku, aku terus ngematke werno
putih sing nyangkut nang pancingku, mbasan wes
munggah aku mbengok" bajigur ki ono2 wae sempak mbrodol wae nyangkut2 nang pancingku mbarang, aku
terus nyeluk Dedi" Ded, koe sempakan ra?nek ra
sempakan ki aku duwe sempak iseh kinyis2 ki bar wae
lehku tuku, Dedi njawab" aku nganggo yo?? Opo koe
gablek duit po kok tuku sempak mbarang?" aku
mjawab" padake tipis wae,, iki lho sempake terus tak uncalke nang nggon Dedi.. Dedi langsung endo karo
misuh2" Bro kui sempake nggon danyange kene kui"
aku njawab" sempake sing nunggu kene ki bedo yo"
dedi njawab" terus sempake nggowo opo bro,, aku
njawab" nggowo raimu,ha,ha,ha, ,, aku terus masang Umpan agi wae uncal langsung di samber iwak,, aku
mbengok" jos ki simbahe ngijoli sempake karo iwak ki,
karo mbengok aku ngomong" mbah engko aku wenehi
iwake sing gede yo mbah?" dedi njawab" Rausah de
wenehi meneh Mbah aku wae soale aku rung oleh ki,
aku ra kalah terus ngomong" nek nggon Dedi wenehi sing cilik wae mbah soale deweke ngece ro sampeyan
Mbah,, Dumadakan ono suoro seko mburiku ngomong"
he, putuku ora do ngomongke aku yo, aku lagi ngiseng
dadi wedi ki" aku ro Dedi kaget noleh ono wong tuek
lagi ndodok nang mburiku le mancing" aku njawab"
mbah njenengan kok ngiseng ting mriku to mbah kok mboten ting kali?" wong mau njawab" aku ra wani
ngising nng pinggir kali soale akeh Ulone mas," aku
njawab" ulo nopo pak?" wonge njawab" Ulo gede mas
sing ngati2 mas nek mancing ting mriku? Aku jawab"
Njeh pak" lha Dedi ki ngomong alon2 karo aku," Bro
berarti sing tak pidak taine mau kae iso ugo sing ngiseng bapake kae," aku njawab" iso Ugo Ded" yo
mulih ae yo wes entok siji lumayan keno gawe lawuh,.
Akhire aku mulih dengan perasaan rodo mangkel:.
Wassalam

Tidak ada komentar: