Selasa, 16 September 2014

Mancing nang kali trasi
kisah nyata terjadi 5 bulan yg lalu, wektu kui, aku
karo koncoku sik jenenge darmo karo unyil lagi
seneng2e mancing lele lokal bengi, padahal aku cah
3 ki wonge jirih kabeh,pas kui darmo ngejak
mancing neng kali trasi wetan mboyong, penere
wetan kretek rejondani ngidul trus menggok ngetan neng lor dam, dasare mbengi kui le mangkat
kewengen, jam 10 lg seko ngomah, tekan lokasi,
aku langsung uncal jejer darmo neng kulon kali,,
ee.lha kok unyil ki kemlinti uncal dw neng wetan
kali, nunggu sejam berlalu kok umpanku karo
nggone kancaku ki blas ra di ambis iwak, kotes po wader we yo meso ora entuk, kok tiba2 angine rodo
gedi, neng awak adem dadi merinding, njur aq
takon darmo, kok rasane merinding yo mo? darmo
njawab, podo, aku yo merinding bro, lagi wae aku
karo darmo meneng kok ngerti2 unyil mlayu seko
wetan kali, njegur kali karo bengak bengok tulung2, aku karo darmo namatke ketoke unyil koyo di oyak
sesuatu, aku gur iso ngrungoke suarane le
blak..blek..bla k..blek.. neng mburine unyil, karo ndeloke banyu le obah banter karo suket2 do obah,
tapi akukaro darmo ra ngerti wujude, pas unyil
tekan ngarepku, dekne langsung bengak bengok:
ayo bali..ayo bali neng kene eneng memedine, aku
karo darmo gage2 nggulung alattrus mlayu neng
motor langsung bali, tekan ngomah wis rodo tenang aku terus nakoni unyil:kw mau ngerti opo je nyil,
kok mlayu2 bengak bengok? unyil njawab:mau aku
pas mancing ki di jawil seko mburi, pas tak toleh
jebul nggo klambi putih rambute dowo raine
roto,aku terus mlayu malah memedine ngoyak neng
mburiku,pas unyil rampung le crito rekane kene arep nyumet udut ben rodo tenang eee..lha dalah,
jebul rokok ku karo rokoke cah2 mau ketinggalan
neng kali trasi mau, padahal rokok ijih anyar paling
gur lagi kelong selencer, wong pas arep mangkat
mancing le tuku bareng neng warung, darmo
langsung ngejak mbaleni rokoke: ayo rokoke di baleni, eman2 iseh okeh, aku muni wah rokoku wis
tak ikhlaske wae (dasare aku wedi), kok darmo
malah muni: di ikhlaske yo di ikhlaske, tp kowe
kudu melu mrono ngeterke njipuk, wong le mangkat
cah 3 le njipuk yo kudu cah telu..wah ciloko batinku,
arep ra ngeterke ra kepenak ndak dikiro jirih, arep ngeterke kok wedi,,tapi demi harga diri ,aku
langsung ngomong: ya ayo di jipuk bareng, tapi janji,
mengko ek midun seko motor le mlaku gandengan
terus,, darmo muni iyo, rapopo, tekan lokasi aq cah
3 trus goleki rokoke karo gandengan kenceng
banget, nek ra gandengan, aku semelang ndak di tinggal mlayu, soale awaku lemu dw mesti
ketinggal, akhire rokok ketemu, neng kono ora di
weruhi opo2 meneh, bar kui unyil njur wegah nek
tak jak mancing bengi, akhire let 3 dino,aku karo
darmo ngadu nasip neng kali klanduhan, jakal km
10pasar gentan menggok ngetan, pas jembatan kedua nggo dronjongan gon dam, lha lokasine
wetan dam kuiono gapuro mlebu ngidul, lokasine
neng kidul ndeso, yo lumayan cedak omah, jam 5
sore aku ro darmo wis mulai angon cacing untel,
pancing tak panjer,lha sekitar jam setengah 6 ki
padahal iseh sore kok senarku di geret2 iwak gede tenan, aku gugup langsung nyaut walesan, tp
tanganku sijine ki ngranggeh2 nggoleki senare ra
ketemu2, lha aku ngowaske arahe senarku wae,
digowo mlayu iwak, kok iwake ki le mlayu di gowo
minggir nggon rodo cetek, lha pas kui aku wiruh nek
sik nggondol pancingku ki iwak sidat gedene saksikilku sik ngisor (sak betis),,aku tambah gugup
kudu munggah iwak iki batinku,pas tangan kiwoku
iso nyau senare tiba2 walesanku wis enting, jebul
sidate mau jebling.. wah jian getunku ra mari2 lur,
mbengi kui tetep ak tunggoni karo darmo tak
wanek2ke berharap babone sidat mau munggah, tapi ternyata tekan jam 10 bengi gur entuk lele lokal
1 karo sidat sak jempol sikil 2, aq terus mulih lur,
tekan saiki durung tak parani meneh wong darmo
wis angel dijak mancing, aku nek dewe yo rawani,
mbuh babone sidat wis di kenengke uwong opo
durung, tapi aku yakin kali turutan kono kui akeh sidate, paling saiki yo wis lumayan gede, wong
setahun yg lalu neng candi jakal km 13 mburi RM
galih kedadalan blumbang, 8rb bibit sidat icul neng
kali kabeh, bar dadal kui pandak bengi do dipancingi
terus,, mungkin sik ra kepancing po kesetrum saiki
sidate wis rodo agal.. nuwun lur..

--

Tidak ada komentar: