Rabu, 17 September 2014

mancing melem neng kali progo
Edisi cerito mbiyen,,,, wektu progo agi musim iwak melem ki saben dino ki hawane mung rep mancing, soale mesti nggowo bali sak apes2e 10an. Sing do mancing ki yo akeh tenan angger tiap perengan ki mesti kebak wong mancing lha aku ki sak ndilalahe teko keri ra kumanan panggonan, dadi yo mung golek spot nng pinggir nggon watu2 lagi ae rep ndodok ki seko perengan ono suoro BYURRRR, Aku langsung noleh jebule ono salah sawijine wong mancing ki tibo seko perengan, sing nang nduwur ki kabeh sasate do ngguyu kabeh, malah eneng sing nyokor2ke mbarang, aku terus nyedaki wong sing tibo mau mbasan tekan pinggir ki tak takoni" mas kok iso sampeyan ki tibo ngantuk po?" wong mau mungkin wes isin deweke mung meneng wae, deweke mentas karo kopok2 klambi sak katoke,, la ono salah sawijine wong sing mudun seko perengan mungki koncone sing nyemplung mau,, mbasan wes cedak wong mau ki malah ngomong" weh koncoku tadi terjun bebas nih" karo nyekakak, sing tibo mau ngomong" wes meneng to, ra ngerti koncone sengsoro malah di ece" lha wong mau njawab" le ngombe wingi le mabok saiki, wes kono wudoh ae men kotar-kater" lha aku le ngrungoke wong 2 mau do omong2an yo mung mesam-mesem ae, terus wong sing kejegur mau terus mepe klambi ro katoke nang watu, tinggal nganggo sempak ae, deweke terus ndodok anteng ndelok wong2 do mancing, oke sambung engko meneh lagi ngladeni wedang nang nggon pengajian 

 Tak sambung Lurr,, ora suwe krungu suoro rame banget soyo suwe soyo cedak,, lha mbasan wes cedak ki jebule ono sak rombongan cewek2 do rep dolan nang progo, lha sing bingung ki yo sing mau kejegur kui soale deweke mung nggowo sempak tok we sempake rodo longgar angger mlayu mesti mrosot, deweke ki langsung mlayu nang nggon wed gedang rekane rep mumpet mergo isin, lha wong mancing sak mono akehe ki do ting brengok nggodani wong sing kejebur mau, lha koncone ki malah ngomong" mbak ojo nang kono mbak panas lho, ngeyupo nang nggon wet gedang kono kui" lha wong sing do mancing ngguyu kabeh, sing mumpet nang wet gedang ki tansoyo pucet mergo do di garapi ro konco2ne, lha salah sawijine Cewek mau malah do jagongan nang jejer watu sing gawe mepe katok ro klambine wong mau,, seko perengan ki ono sing mbengok" mbak awas lho katok ro klambi sing nang watu kui sing duwe Danyange progo lho mbak?" ono sing ngomong" mbak nek pengen ngerti sing duwe katok ro klambi kui danyange lagi mumpet nang nggon wet gedang kae" spontan cewek2mau do namatke nang nggon wet gedang,, wong sing mumpet ki saking ra kuat le do di garapi njedul seko wet gedang terus awake di tutupi godong gedang karo mbengok" mbak do lungo ndisek aku rep njupuk katoke" lha seko perengan ki wes do ting ceblung le do ngomong" Cewek2 mau akhire pindah munggah adoh seko panggonane sing gawe mepe katok ro klambi ra kesuwen langsung di enggo katok ro klambine sing jeh teles mau, mbasan wes rampung ki dengan pedenya wong mau nyedaki cewek2 mau lha agi tekan nggon cewek2 mau ki, cewek2 malah do ting jlerit mbengok2 karo nutupi rahine, lha wong mau ki gek sadar jebule resleting katoke rung di benekke, wong mau langsung mlayu mergo kisinan, mekaten cerito kulo mugi saget damel rencang uncal bengi niko, wassalam

Tidak ada komentar: