Selasa, 30 September 2014

mancing entuk yuyu
nek wes dadi hoby ki ra ngerti wayah sing penting seneng hobby tersalurkan. Iki koyo critoku iki,, jian awak kesel dagangan sepi wes kebutuhan akeh marake pecah ndase, timbang mumet rencana bar bali langsung rep mancing gawe ngedemke pikir,, tanpo madyang tanpo ngombe aku langsung nyaut walesan budal mancing tekan panggonane Le mancing agi rep masang Umpan HPku muni, sopo sing SmS ki ngomongku, terus tak woco jebule koncoku ngajak mancing, terus aku balesi tak kon nyusul nang tempat biasane, ra suwe koncoku teko langsung ngomong" wes Oleh piro Lik??" aku njawab" babar blas rung oleh malah senarku di tabrak'i Lowo ae ki marai emosi," terus koncoku sing jenenge Adi ki ngomong" sabar bro tenang no pikirmu engko lak yow oleh iwak," aku jawab" tenang2piye babar blas ra eneng tondo2 iwake nguntal kok" terus adi nguncalke pancinge terus di tinggal omong2an sinambi nunggu klinting muni ra suwe klintinge Nggon Adi muni, terus Adi ngomong" tenan to pancingku dipangan" aku jawab" halahh paling mung di pangan YUYU we" adi ngomong" le mangan kok alus yo?" aku njawab" kui ki di pangan Yuyu Di?"karo adi terus di tari pancinge mbasan wes tekan pinggir ki terus di angkat ketok gemandul yuyu 2 do ting templek nang nggon pancinge adi, Adi langsung ngomong" bajigur tenan Yuyune do rebutan cacing" saking mangkele Adi yuyu mau terus di banting karo ngomong" modyarr ke, jeneh mangan pancingku" aku njawab" kalem Di,, koe tak jatah ngresiki Yuyune yo?" Adi njawab" prekk, ra ngurus, nek oleh yuyu tak banting nganti ajur nko" aku ngematke walesanku obah2 pikirku iki mesti Yuyu sing nggondol pancingku" terus tak tarik tenan jebule yuyune do gemantung nang pancingku ono 2 sisan" tp adi ra weruh nek aku oleh Yuyu, yuyu mau terus tak cekel terus nyedaki Adi,, yuyu mau tak Lebokke nang nggon Tas'e Adi tanpo ngerti Adi, etok2 karo takon " Di njaluk Rokokmu Di? Terus Adi ngrogoh tas'e karepe njupuke Rokok'e, adi langsung Mbengok" bajigur iki opo sing nyapit tanganku, aku pura2 ra ngerti terus ngomong paling Guntingmu kui sing nyapit" Adi njawab" Weduss ki sopo sing ngleboke yuyu nang tasku iki, koe to bro," aku jawab" kapan aku le ngleboke yuyu aku wae ket mau mung anteng wae kok" Adi njawab" njuk sopo nek ra koe soale koe ki sing paling usil dewe" aku ro mesamMesem terus njawab" paling Yuyune kademen Di terus golek anget2 mlebu nang tasmu, terus aku lungo ninggalke Adi sing jeh ndremimil dewe, lha dumadakan ki Ono suoro banter nng jejerku mancing aku langsung noleh,,,,,,

mbasan aku noleh ki eneng ireng2 renggunukan aku terus ngematke karo nyedaki, mungkin mergo kaget ireng2 kui mlayu ngidul banter ra suwe eneng suoro setan,setan,, seko arah kidul aku langsung mbengok Di rene cepet" adi langsung nyedaki aku karo ngomong" ono opo bro?" aku njawab" eneng suoro setan,setan nang kidul kono" karo ngacungke tanganku, Adi cen wong kendel terus mlaku nyedaki panggonan sing mau eneng suoro, mbasan wes cedak, ki adi mbengok, Demitt,,, karo mlayu nang arahku, karo ngomong" nang kono ono ireng2 koyo menungso ndodok anteng bro tenan aku kaget sak poll'e;, ra suwe aku ro Adi krungu kresek2 terus njedul bentuk'e koyo wong tp ireng wernane, aku ro Adi gek arep mlayu ono suoro" Mas, Mas,,, aku menungso mas dudu Demit,,, aku langsung noleh nggon wong mau terus aku ro Adi kompak ngomong Bareng" ooo sampeyan to mas," terus wong mau nyedaki aku ro adi karo ngomong" Mas nyileh korek'e mas" adi langsung ngulongke koreke, aku takon" mas Lha mau sing mbengok2 setan2 ki sampeyan po??" wong mau njawab" dudu mas tp koncoku kaget soale eneng kucing mlayu" aku jawab" Ooo" terus wong mau ngomong karo wenehke koreke" nuwun nggeh" terus Adi takon"Sampun angsal dereng mas?" wong mau njawab" Dereng mas?" aku ro adi terus nileki walesane karo ngomong" Di bali wae yo?" Adi njawab" yo yokk, iwake gek do poso soale" aku njawab" sing ra poso mung Yuyu wae," terus aku kukut ro adi. Alhasil malam itu boncos,,, mekaten njeh cerito kulo mugi saget damel rencangi sedulur le mancing..

Tidak ada komentar: