Jumat, 26 September 2014

Crito
Iki yo crito makhluk astral sing seneng ngrusuhi
wong golek iwak... ning ora medeni: "Aku seneng pasang wuwu/icir neng kali cerak
omahku Kulon Progo, ning saben esuk tak tiliki
mesti wis kosong, berarti ono sing wis ndisiki
ndudah wuwuku. Aku njur nyoba tangi mbengi pingin ngindhik
sakjane sopo sing sok ndudah wuwu pasanganku.
Alon2 aku mlaku karo ngendap-endap nyeraki
lokasiku pasang wuwu. Lha tenan to.... ono bocah
cilik2 loro lanag wadon isih balita do mangani
wader lan urang sing ndudah seko pasangan wuwuku mau. Aku mung nunggoni sak cerake kono karo nyawang
car loro do mangan iwak mentah sajake enak
banget. Ora kroso aku ngentut mak peessss.... ora
ono swarana ning ambune ora karuan kae. Lha
bocah loro mau sajake mambu entutku terus sing
siji alok: "Tut uyang" (entut urang), sing siji kondo: "Udu tut adeng" (entut wader). Cah loro debat seru:
Tut uyang...., Tut adeng...., Tut adeng....., Tut
uyang.....terus ora ono sing gelem ngalah. Aku ra iso ngampet ngguyu kepekso ngguyu cekikikan:
qiqiqiqiqi..... .. Lha menthek loro kuwi langsung mlayu kabeh karo muni : Tuk uso.... tuk uso.... (Entut
menungso). Ngono lur jarene mbah2ku ndisik crito
"Menthek", lelembut sing seneng ndudah wuwu.

--

Tidak ada komentar: