Selasa, 30 September 2014

crito mancing
05;29, lagi mulih seko mancing!
Mlebu dusunku sisih lor katon gunung merapi lan merbabu, resik bening, katon sumeh kawujutane, jejer koyo manten pinanggih ake, sajak kalegan penggalihe!
Bedo karo critaku bengi iki!
Uncal pisanan ono kali kurahan, lagi wae masang pancing, trus pesen jae susu, maune mantep atiku mergo bakule crito saksuene aku ora mrono wis munggah telu sidate! Terakir malem jum'at wingi munggah bobot 3 kg. Soyo mantep lan sabar aku ngenteni klinting muni, nyambi wedangan udut2 an, lan ngrahapi jajanan.
Mboso sauntoro ora ono suoro klinting muni trus aku etung2 an, pinten bu? 38 ewu pak, sawise aku trus pindah golek spot sing tau di critakke bakule angkring, daerah TPU,nanging mubeng2 kono ora nemu kali?
Trus keblasak ono dusun pendeman, kono ono kali ,katone apik yen kanggo sidatan!
Anehe, saben aku nguncalke pancing suarane kok koyo ngenani barang atos, mak klotak? Nganti tak bolan baleni pindah uncal tetep podo? Penasaran atiku banjur tak senteri!
Koyo opo kagetku, jebul timbelku wae ora klelep neng banyu?
Banjur aku pimdah ono kalakan! Sawetoro nunggu urung ono geretan! Wektu aku pimgin niliki umpan kok rasane abot banjur tak tarik senare, kroso nggenteong neng nduwur banyu! Gandeng senar pe, kroso pedes neng tangan, takkon ngewangi anakku le nggeret!
Pikirku iwak opo iki?
Dumadakan mboso cedak kok mak bedungus bunder ireng? Pikirku mesti bulus iki!
Tekan nduwur, ora ngiro lur! Jebul katok wis kebak gesik?
Sik kepindo klintingku muni lur! Aku ayem banget iso tak pesteke iwak! Tak sendal kanti roso sayange ora ono iwak sik katut.
Kesel anyel dadi siji kukut bali!
Tekan omah bojoku lagi masak nyambi ngumbahi!
Iki istimewane bojoku! Aku urip sak karepku, bujoku tetep setyo tuhu karo aku!

Tidak ada komentar: