Jumat, 19 September 2014

Cerito mancing meneh
Iki cerito koncoku lagi demen mancing soale agi
sepisanan Mancing langsung di pangan Gede saiki
Dadi Tuman koncoku jenenge Tio,,, aku ro tio janjian
rep mancing nang kali tp aku rung golek umpan
terus Tio ngampiri aku nang Omahku ben iso bareng
golek Umpan, lha pas arep mangkat ki Mbok'ku nyeluki aku akon madyang, aku njawab" Mbok tak
madang nang Njobo ae,, terus aku mangkat, pas aku
nang ndalan ki Tio ngomong" bro aku durung
madang je ket mau esok" aku jawab " yow mung
podo bro, aku yo rung kelebon opo2" Tio njawab"
arep madyang ndisek po engko Bro?" aku njawab" manut" terus Tio ngomong" wes madang saiki wae
engko ndak Lemezz,, akhire aku mandek Warung
rep tuku sego, aku terus pesen,, lha Tio ki terus
ngomong" Bro madyang'o sing wareg engko tak
bayari aku,, aku njawab" weh duwe duit seko
ngendi koe, duite ra maling To??" Tio njawb" ndassmu kui iki aku mau bar di wenehi mbokku yo
karo ndeloke dwite seketan ewon,, aku njawab" sip
bro aku engko bungkus 1 yow gawe sangu le
mancing karo Esteh 2 lha bar rampungan madang
aku terus mangkat meneh, bar tekan lokasi ki gi
arep njagong ae,, Tio ngomong" bro Udut2 ndisek men ra kenthir tio karo ngrogoh sak'e,, nganti sak
ngarep karo mburi di rogohi kabeh ra ketemu Tio
ngomong" bajirut ki rokokku keri nang warung mau,
koe nggowo rokok ra Bro?" aku njawab" ono paling
tinggal 2 batang bro?" wes kene rokokmu aku
njaluk, bar iki tak jupuke nang warung eman2 gek kelong 1 je," bar ngrokok Tio mbaleni rokok'e nang
warung, aku terus nyiapke peralatan bar aku
mbuka tasku, aku mbengok" bajirut pancing ro
senarku keri nang ngomah, wes ono2 wae kok"
tinggal nunggu Tio mulih ko warung aku mung udat-
udut jedal-jedul kiro 5 menitan Tio wes mulih, aku terus ngomong" bro,pancing ro senarku keri nang
ngomah je," Tio ngomong" kok iso Bro?" aku
njawab" ketok'e mau wes tak leboke tas tp kok ra
eneng," Tio njawab" asem,Asem, jian marake
mangkel tenan pengen ta gebuki tenan wonge ki
mau" aku bingung le njawab Tio kok ra nyambung terus aku ngomong" lha ngopo to koe kok koyo
wong emosi,,,,, sambung engko meneh yo Lurr tak
ngukuti pancing ra kuat ademe nek tekan ngomah
tak terus ke critoku

Lanjut Brooo,,,,,
bar tak takoni, tio terus nyritake kejadiane nang
warung mau,, Tio ngomong" mau pas tekan warung ki
ono wong telu lagi do ngombe terus aku takon Bakule"
Mbok mau weruh rokokku keri nang mejo kono ra
Mbok?" bakule ngomong" lha kae rokokmu do di rokok wong 3 kae" aku terus nyedaki wong 3 mau karo
ngomong" mas ngertos rokoku nang kene mau
ketinggalan?" salah saijine wong 3 mau ngomong" wah
ra ngerti je Mas kulo njeh tumbas eceran karo bakule
niki rokok'e, karo weruhke bungkusan rokok" aku
jawab" nyuwun sewu njeh mas, lha aku rung rampung le ngomong" wong mau ngomong" wah ra duwe duit
sewu je mas, nek 5ewu aku duwe" aku lak yo tambah
emosi to terus aku njawab" aku ra rep njaluk duitmu
kang?" aku mung rep ndelok bungkus rokokmu kui
soale koyo rokoku" wong mau njawab" wah sampeyan
ki yo aneh2 kok mas" aku terus njawab" aku ra guyon Mas?, soale nang bungkus rokoku ki eneng duite
200ewu je,, wong salah sawijine wong mau terus
Lungo, aku terus njupuk bungkus rokok mau mbasan
tak jupuk terus tak buka,, aku terus ngomong" lha iki
rokokku mas buktine duite eneng ki, mbok yo mau teko
ngomong yen eneng rokok ketinggalan terus tak gawe rokok'an,, wong sing rodo gede awake terus ngadek
nyedaki aku karo ngomong" mas karepmu saiki piye?"
aku njawab" lha arep kepiye aku manut kok mas" lha
wong mau ngomong" koe ki cah ngendi kok koyo atos
tenanan" aku njawab" ra perlu ngerti aku cah ngendi
sing penting ki njalukmu rep ngopo ro aku" terus koncone sing 1 ngomong rindik ro sing awake gede, ra
suwe wong 2 mau mlaku nang bakule terus mbayar
terus lungo tanpo ngomong meneh" aku mung namatke
wong 2 mau terus aku nyeraki bakule karo ngomong"
mbok tuku rokok'e" bar kui aku mulih iki mau,,, Tio bar
crito mau aku terus ngomong ro Tio" wes ngene wae saiki pancingku keri senarku yo keri iki pertanda elek,
dewe mulih ae menowo engko weruh wong 2 mau di
tantang jak gelut piye?" Tio ngomong" yow es mulih ae
aku yow wes ra Mood je,, akhire aku mulih agi kiro2
100meteran ki ketemu karo wong 2 mau, Tio langsung
emosi,, nyedaki wong 2 mau karo ngomong" kang saiki mumpung ra eneng wong2 piye gelut po?" wonge
ngomong" ora mas iki aku mau lungo terus tuku rokok
rep gawe ngijoli rokokmu terus nggoleki sampeyan rep
wenehke rokok iki"karo nyodorke rokok sak bungkus,,
aku terus nyedaki karo ngomong" wes,wes, ra usah di
dawak2e maSse wes gelem ganti rokokmu saiki ra usah rame wes kekancan wae,, akhire aku ro tio
salaman karo wong 2 mau terus ngomong2 jebule
wong 2 mau ugo seneng mancing dadi malah tambah
konco ki ra ketung awale rep gelut malah saiki dadi
konco apik,,, MEKATEN CERITO KULO WASSALAM

--

Tidak ada komentar: