Minggu, 28 September 2014

Cerito mancing kejegur mbengi2
Cerito malam minggu,,,, agi wae mangkat mancing
wes di tlpn koncone rep moro nang omahku, lha aku
njawab" aku agi tekan kali ae ki bro" lha koncoku
njawab" posisimu nang ngendi?" aku jawab" tempat
biasa tp nek rep nyusul koe nggowo senter yo?"
akhire aku dengan santainya mancing tanpo pikiran meneh, aku langsung uncal Suuut,, plungg, joran tak
gletake sambi nunggu di gondol iwak, di tinggal
udud ndisek ben ra kenthir,, Ball Bull, nikmati saben2
sedotan dumadakan pancing ku obah tp njuk
meneng aku terus nyekeli menowo di sawut
meneh, mbasan tak tunggu karo ngematk jebule lowo do ting sliwer ngalor ngidul pikirku mau ki
pancingku di tabrak lowo, lha ra suwe krungu suoro
motor nyadaki aku le mancing, bathinku koncoku ki
sing nyusul aku langsung mbengok" kok cepet bro,
koe nggowo senter ra?" wong mau ra njawab. Aku
terus takon meneh" bro koe nggowo pancing ra?" ra eneng jawaban, terus wong mau nyedaki aku karo
ngomong" mas kulo sanes rencange panjenengan"
aku njawab" Ohhh, ngapunten njeh pak, tak kiro
rencang kulo je" wong mau ngomong" mpun angsal
dereng Mas?" aku jawab" dereng pak malah mung
di tabraki lowo ae je pak?" wong mau njawab" wingi bengi nang kidul kono kui aku oleh akeh mas,
terus aku mbaleni neh ki" aku njawab" monggo pak
peneran dadi onten rencang kulo" akhire bapake kui
nyiapke uborampene terus uncal, terus aku
nggulung pancinge rep ganti umpan, lha seko banyu
ki ono putih dowo ngambang keli aku penasaran opo putih2 kui akhire aku nyumet korek gawe
madangi ben ketok, basan ketok aku langsung
kaget mbengok karo mlayu, lha wong mau ki
mbengoki aku" onten nopo mas? Aku njawab" ono
demit nang kono" karo ngacungke nang arah le
mancing aku mau, wong mau njawab" mosok to Mas, wingi bengi ae ra eneng opo2 kok kulo ting
mriki" aku njawab" lha kulo wau cetho tenan je
pak?" wong mau terus nyedaki panggonanku le
mancing,karo di senteri, ra suwe wong mau
mbengok......

Tak lanjutke yo bro,, mbasan di cedaki karo wong mau
ki, wong mau terus mbengok, mas rene iki dudu demit
kok mung guling keli kok, aku terus nyedaki wong mau,
karo ngomong" asem tenan mas kulo wau jian kaget
tenan tak kiro demit je pak" wong mau terus njengking
rep njupuk guling mau sing nyangkut nang pucukan pring, tp ra tekan soale kurang dowo sithik, akhire
bapake mau gujengan suket, agi rep njupuk ki sukete
sing gawe cekelan copot lha bapake otomatis
nyemplung nang kali BYURRRR, Bapake terus ngomong"
asem tenan ki rekane rep njupuk guling malah
ngguling , ra kesuwen aku langsung nulungi bapake mau, lha bapake ki yo jeh sempat ngunggahke guling
mau, mbasan wes mentas ki bapake, ngomong" matur
nuwun njeh mas, wah jian adem ki lha deweke ngrogoh
sak katoke,. Bapake ngomong" waduh HPku tibo ki,"
aku njawab" le dawah ting pundi pak?" bapake ki
langsung nyebur meneh gagap2 ngisor nggoleki Hpne,, kiro2 10 menitan bapake ketoke mutung terus
munggah karo ngomong" weh jian sial tenan ki bengi2
ados pindo adem sisan hp yo ilang" aku yo mung
meneng ae, rep ngomong opo yo bingung, akhire aku
ngomong" pak nomer hpne njenengan pinten to mbok
menawi tasih ketingalan nek murup nang banyu," akhire bapake wenehi nomere terus tak tlpn, tut,tut,tut,,
aku ngomong" hpne tasih aktiv niki pak, lha larap2 aku
krungu suoro musik, nang arah kidul, terus aku
ngomong" pak onten musik lagune wedi karo bojomu
kae nggon sinten njeh" wah kui hpku mas bapake
langsung mlayu karo mbengok"Alhamdu lilah jebule HPne nang tas mas,, akhire aku ro bapake mau,
jagongan karo udud2.. Lha aku ngomong" pak
njenengan wangsul kemawon sandangane njenengan
teles mangkeh ndak masuk angin,, bapake njawab"
njeh mas niki kulo nggeh pun adem tenan kulo wangsul
rumiyin njeh,,matur nuwun njeh Mas ,,akhire bapake mulih aku yo ra suwe melu mulih tanpo hasil,, tp aku
tetep seneng oleh konco anyar meneh, di ngapuro ra
ndagel njeh,, nuwun. Wassalam

--

Tidak ada komentar: