Selasa, 30 September 2014

mancing entuk yuyu
nek wes dadi hoby ki ra ngerti wayah sing penting seneng hobby tersalurkan. Iki koyo critoku iki,, jian awak kesel dagangan sepi wes kebutuhan akeh marake pecah ndase, timbang mumet rencana bar bali langsung rep mancing gawe ngedemke pikir,, tanpo madyang tanpo ngombe aku langsung nyaut walesan budal mancing tekan panggonane Le mancing agi rep masang Umpan HPku muni, sopo sing SmS ki ngomongku, terus tak woco jebule koncoku ngajak mancing, terus aku balesi tak kon nyusul nang tempat biasane, ra suwe koncoku teko langsung ngomong" wes Oleh piro Lik??" aku njawab" babar blas rung oleh malah senarku di tabrak'i Lowo ae ki marai emosi," terus koncoku sing jenenge Adi ki ngomong" sabar bro tenang no pikirmu engko lak yow oleh iwak," aku jawab" tenang2piye babar blas ra eneng tondo2 iwake nguntal kok" terus adi nguncalke pancinge terus di tinggal omong2an sinambi nunggu klinting muni ra suwe klintinge Nggon Adi muni, terus Adi ngomong" tenan to pancingku dipangan" aku jawab" halahh paling mung di pangan YUYU we" adi ngomong" le mangan kok alus yo?" aku njawab" kui ki di pangan Yuyu Di?"karo adi terus di tari pancinge mbasan wes tekan pinggir ki terus di angkat ketok gemandul yuyu 2 do ting templek nang nggon pancinge adi, Adi langsung ngomong" bajigur tenan Yuyune do rebutan cacing" saking mangkele Adi yuyu mau terus di banting karo ngomong" modyarr ke, jeneh mangan pancingku" aku njawab" kalem Di,, koe tak jatah ngresiki Yuyune yo?" Adi njawab" prekk, ra ngurus, nek oleh yuyu tak banting nganti ajur nko" aku ngematke walesanku obah2 pikirku iki mesti Yuyu sing nggondol pancingku" terus tak tarik tenan jebule yuyune do gemantung nang pancingku ono 2 sisan" tp adi ra weruh nek aku oleh Yuyu, yuyu mau terus tak cekel terus nyedaki Adi,, yuyu mau tak Lebokke nang nggon Tas'e Adi tanpo ngerti Adi, etok2 karo takon " Di njaluk Rokokmu Di? Terus Adi ngrogoh tas'e karepe njupuke Rokok'e, adi langsung Mbengok" bajigur iki opo sing nyapit tanganku, aku pura2 ra ngerti terus ngomong paling Guntingmu kui sing nyapit" Adi njawab" Weduss ki sopo sing ngleboke yuyu nang tasku iki, koe to bro," aku jawab" kapan aku le ngleboke yuyu aku wae ket mau mung anteng wae kok" Adi njawab" njuk sopo nek ra koe soale koe ki sing paling usil dewe" aku ro mesamMesem terus njawab" paling Yuyune kademen Di terus golek anget2 mlebu nang tasmu, terus aku lungo ninggalke Adi sing jeh ndremimil dewe, lha dumadakan ki Ono suoro banter nng jejerku mancing aku langsung noleh,,,,,,

mbasan aku noleh ki eneng ireng2 renggunukan aku terus ngematke karo nyedaki, mungkin mergo kaget ireng2 kui mlayu ngidul banter ra suwe eneng suoro setan,setan,, seko arah kidul aku langsung mbengok Di rene cepet" adi langsung nyedaki aku karo ngomong" ono opo bro?" aku njawab" eneng suoro setan,setan nang kidul kono" karo ngacungke tanganku, Adi cen wong kendel terus mlaku nyedaki panggonan sing mau eneng suoro, mbasan wes cedak, ki adi mbengok, Demitt,,, karo mlayu nang arahku, karo ngomong" nang kono ono ireng2 koyo menungso ndodok anteng bro tenan aku kaget sak poll'e;, ra suwe aku ro Adi krungu kresek2 terus njedul bentuk'e koyo wong tp ireng wernane, aku ro Adi gek arep mlayu ono suoro" Mas, Mas,,, aku menungso mas dudu Demit,,, aku langsung noleh nggon wong mau terus aku ro Adi kompak ngomong Bareng" ooo sampeyan to mas," terus wong mau nyedaki aku ro adi karo ngomong" Mas nyileh korek'e mas" adi langsung ngulongke koreke, aku takon" mas Lha mau sing mbengok2 setan2 ki sampeyan po??" wong mau njawab" dudu mas tp koncoku kaget soale eneng kucing mlayu" aku jawab" Ooo" terus wong mau ngomong karo wenehke koreke" nuwun nggeh" terus Adi takon"Sampun angsal dereng mas?" wong mau njawab" Dereng mas?" aku ro adi terus nileki walesane karo ngomong" Di bali wae yo?" Adi njawab" yo yokk, iwake gek do poso soale" aku njawab" sing ra poso mung Yuyu wae," terus aku kukut ro adi. Alhasil malam itu boncos,,, mekaten njeh cerito kulo mugi saget damel rencangi sedulur le mancing..

Seandainya sungai progo bisa seperti ini ya

Mosel-RIver-Landscape oleh Michael Sander di Flickr.

Ikuti saja tautan ini untuk melihat dan mengomentari foto:
https://flic.kr/p/p9YH2d

--
Dikirim dari aplikasi myMail untuk Android


crito mancing
05;29, lagi mulih seko mancing!
Mlebu dusunku sisih lor katon gunung merapi lan merbabu, resik bening, katon sumeh kawujutane, jejer koyo manten pinanggih ake, sajak kalegan penggalihe!
Bedo karo critaku bengi iki!
Uncal pisanan ono kali kurahan, lagi wae masang pancing, trus pesen jae susu, maune mantep atiku mergo bakule crito saksuene aku ora mrono wis munggah telu sidate! Terakir malem jum'at wingi munggah bobot 3 kg. Soyo mantep lan sabar aku ngenteni klinting muni, nyambi wedangan udut2 an, lan ngrahapi jajanan.
Mboso sauntoro ora ono suoro klinting muni trus aku etung2 an, pinten bu? 38 ewu pak, sawise aku trus pindah golek spot sing tau di critakke bakule angkring, daerah TPU,nanging mubeng2 kono ora nemu kali?
Trus keblasak ono dusun pendeman, kono ono kali ,katone apik yen kanggo sidatan!
Anehe, saben aku nguncalke pancing suarane kok koyo ngenani barang atos, mak klotak? Nganti tak bolan baleni pindah uncal tetep podo? Penasaran atiku banjur tak senteri!
Koyo opo kagetku, jebul timbelku wae ora klelep neng banyu?
Banjur aku pimdah ono kalakan! Sawetoro nunggu urung ono geretan! Wektu aku pimgin niliki umpan kok rasane abot banjur tak tarik senare, kroso nggenteong neng nduwur banyu! Gandeng senar pe, kroso pedes neng tangan, takkon ngewangi anakku le nggeret!
Pikirku iwak opo iki?
Dumadakan mboso cedak kok mak bedungus bunder ireng? Pikirku mesti bulus iki!
Tekan nduwur, ora ngiro lur! Jebul katok wis kebak gesik?
Sik kepindo klintingku muni lur! Aku ayem banget iso tak pesteke iwak! Tak sendal kanti roso sayange ora ono iwak sik katut.
Kesel anyel dadi siji kukut bali!
Tekan omah bojoku lagi masak nyambi ngumbahi!
Iki istimewane bojoku! Aku urip sak karepku, bujoku tetep setyo tuhu karo aku!

Senin, 29 September 2014

Selamat pagi semua

Candigliano River [EXPLORED] oleh Leonardo Del Prete di Flickr.

Ikuti saja tautan ini untuk melihat dan mengomentari foto:
https://flic.kr/p/prdDYT

--
Dikirim dari aplikasi myMail untuk Android


adiwisaksono berbagi Flickr foto dengan Anda (grasscarp monster)
Monster grasscarp.  Gede tenan yo?

Grass Carp - Carp Fishing oleh cuccons di Flickr.

Ikuti saja tautan ini untuk melihat dan mengomentari foto:
https://flic.kr/p/zC23b

--
Dikirim dari aplikasi myMail untuk Android


Oknum tersangka sudah pensiun mancing


crito mancing kotesYen mancing nang kali ki jare kudu sabar karo telaten,, iki ceritoku jaman mbiyen wektu mancing nang kali... Aku karo Yono konco sak Desoku mancing Kotes( kuthuk cilik) aku ro Yono mancing turut perengan sawah soale kotes'e cen akeh nang nggon sawah2. Wes entok 2 jam le mancing lumayan Hasile entuk sak renten, mbasan tekan nggon sawah sing perengane duwur pancinge koncoku kurang dowo dadi ra tekan banyu senare, aku terus strek ra leren2 koncoku mung ndelok wae,, aku ngomong" Yon senarmu di sambung ae ben iso mancing?" Yono njawab"di sambung nggowo opo bro?" aku njawab karo guyon" nggowo debok gedang to?" Yono njawab" halah koe ki cen chetil ra gelem wenehi aku senare to?" aku jawab" sik tak wenehi senarku tp tak ngunggahke 3 ndisek yo?" Yono njawab" 3 sing keri to?" aku mung ngguyu ae,, mungkin yono wes mangkel dumadakan Yono ki langsung njegur nang sawah terus ngrogoh rong kotes ,aku langsung mbengok" koe ki piye to Yon? Kok mbok rogohi?" yono Njawab" jeneh koe ra gelem wenehi senarmu kok bro dadi jeguri sisan," yono terus ngrogohi rong kutuk angger ngrogoh oleh 3 tekan 4 aku melu kemecer akhire aku ro yono terus ngrogoi saben2 rong, kiro2setengah jam, aku ngrogohi rong kui aku nyekel kutuk gede, tapi kok rodo kasar kulite,, aku mbatin iki mesti Ulo ki?" terus aku ngomong" Yon eneng welut gede ki rene cepet tanganku kurang dowo ki,, yono terus nyedaki aku karo ngomong" tenane bro, njajal ta rogohe" terus yono ngrogoh rong mau karo ngomong" tenan bro gede ki welute?" aku njawab" kandani ok" lha mbasan di dudut metu seko rong kui jebule Ulo cobra gede aku ro Yono mlayu sak banter2e terus Yono ngomong" asem tenan koe ki bro Ulo we ngomong welut" aku njawab" lha koe mau ngomong welut to?" Yono njawab" untung mau Ulone ra nyokot aku", akhire aku ro Yono wisuh terus rep Mulih,, yono ngomong" wes ah sesok meneh wegah ngrogoi rong2 ah,, jian kapok tenan aku bro?" aku njawab" lha kandani ok" pas mlaku rep mulih seko nggon sing rembuyung ki ono suoro kresek2 yono langsung kaget mlayu turut galengan dumadakn ono suoro BRUKKK" Terus yono mbengok2" bro tulungi aku bro aku tibo seko perengan ki" aku teRus mlayu nyedaki Yono karo nyekakak," sokor koe tibo to? Mulakno mripate ora dekek'ke bokong" yono njawab" Asem ki malah ngguyu, iki lho iwake do mlayu kabeh rewangi njupuki to bro" aku njawab karo ngguyu" koe nek koyo mono kui persis koyo kethek bro,ha,ha,ha,,,, rupane sak awake gupak lendut kabeh nganti ra rupo menungso"aku njawab" yohh" terus yono golek banyu gawe ngresiki rahine terus melu jupuki iwake karo ngomong" mau ki sing kresek2 ki opo to bro? Aku njawab" Kadal kawin bro" Yono njawab asem kok tak kiro Ulo je soale aku iseh kelingan sing mau" aku njawab" wes rampung yo ndang mulih,.... Mekaten Cerito kulo mugi saget damel ngancani anggenipun sami Uncal lan tirakatan, Nuwun Wassalam

Jam dan heineken


Gampang e le golek iwak


Game mancing apik


cnr
Catch-And-Release Tips
Posted: September 17th, 2014 by Bill Dance
# translated by AMRY wajaww
Saat saya berfikir tentang semua perubahan
positif dalam dunia SPORT FISHING,dan
beberapa kontribusi yg telah saya buat di
dalamnya,yang paling melekat di benak saya
adalah ATTIDUDE mengenai CATCH N RELEASE.
Adalah benar saya mengalami memancing dan
membawa ikan secara besar"an,itu adalah
dulu,saat itu adalah masa yg berbeda dan
MINDSET yg berbeda.
Tapi segera menjadi kenyataan CATCH N
REALEASE memang diperlukan,dan dibutuhkan
realisasi untuk melindungi sumber alami
kita,bukan sekedar IDE.
Banyak di antaranya terobosan dan usaha
promosi yg jelas Dpt membantu CATCH N
REALEASE.
Pergerakan CATCH N REALEASE menjadi bagian
besar dalam susunan tatanan memancing,atas
dasar itu saya sekarang menyadari itu adalah
cara agar sumber alami kita menjadi lestari.
Dan jauh sebelum orang" menyadari soal
RECYCLE,bahwa yg kita RECYCLE adalah
IKAN,bukan plastik atau sampah.
Mengacu kepada hal tsb,ini adalah beberapa
tips dalam CATCH N RELEASE,yg lembaga
penangkaran dan biologis setujui itu akan
membantu kesuksesan dalam MERELEASE ikan
yang Anda pancing.
1.gunakan hook yg bersih dan benar" tajam.
2.gunakan barbless hook jika memungkinkan
3.gunakan joran,reel,& Line yg cukup besar
untuk mendaratkan ikan target(agar Anda tidak
perlu memainkan ikan target Anda secara
berlebihan)
4.usahakan ikan selalu berada di dalam
air,kalaupun mengangkat nya tidak lebih lama
dari Anda menahan nafas Anda.
5.timbang atau dokumentasikan Ikan tangkapan
secepatnya
6.remove hook secepatnya,minimalisir merusak
lapisan lendir pada ikan
7.basahi tangan saat akan memegang ikan.
(tangan yg kering dapat merusak lapisan lendir
pada ikan,glove Dpt mencengkeram lebih
erat,tapi meghilangkan lapisan lendir dan
menyalebabkanbkontaminasi silang dari satu
ikan ke Ikan yang lain
8.jika ikan harus diangkat dari air,tempatkan
pada tempat yg dingin dan sejuk,lembab dan
basah,dan pada permukaan yg rata,hindari
menggunakan lapis lap basah,karena akan
merusak lapisan lendir ikan
9.hook up ikan secepatnya Guna menghindari
kemungkinan tertelannya LURE,
10.memainkan dan mendaratkan ikan
secepatnya,karena memainkan ikan terlalu lama
dapat mencederai ikan
11.dekatkan RELEASE TOOL Anda dgn
Anda,untuk mpersingkat waktu melepaskan
hook(tidak lebih lama dari Anda menahan nafas
Anda)
12.jangan gunakan jaring berbahan
nylon,kalaupun diperlukan gunakan jaring
berbahan karet,agar tidak merusak lapisan
lendir ikan yg berfungsi untuk melindungi ikan
dari parasit dan infeksi
13.gunakan needle nose pliers atau hook
removal lainnya.kembalikan hook dgn
berlawanan arah masuknya hook.
SEMOGA BERMANFAAT

Hasil jigging riri


Tonton "Anak kecil yg lucu" di YouTube
Anak kecil yg lucu: http://youtu.be/wC4p_e7h4yc

--
Dikirim dari aplikasi myMail untuk Android


Ayo nge fly


Minggu, 28 September 2014

Cerito mancing kejegur mbengi2
Cerito malam minggu,,,, agi wae mangkat mancing
wes di tlpn koncone rep moro nang omahku, lha aku
njawab" aku agi tekan kali ae ki bro" lha koncoku
njawab" posisimu nang ngendi?" aku jawab" tempat
biasa tp nek rep nyusul koe nggowo senter yo?"
akhire aku dengan santainya mancing tanpo pikiran meneh, aku langsung uncal Suuut,, plungg, joran tak
gletake sambi nunggu di gondol iwak, di tinggal
udud ndisek ben ra kenthir,, Ball Bull, nikmati saben2
sedotan dumadakan pancing ku obah tp njuk
meneng aku terus nyekeli menowo di sawut
meneh, mbasan tak tunggu karo ngematk jebule lowo do ting sliwer ngalor ngidul pikirku mau ki
pancingku di tabrak lowo, lha ra suwe krungu suoro
motor nyadaki aku le mancing, bathinku koncoku ki
sing nyusul aku langsung mbengok" kok cepet bro,
koe nggowo senter ra?" wong mau ra njawab. Aku
terus takon meneh" bro koe nggowo pancing ra?" ra eneng jawaban, terus wong mau nyedaki aku karo
ngomong" mas kulo sanes rencange panjenengan"
aku njawab" Ohhh, ngapunten njeh pak, tak kiro
rencang kulo je" wong mau ngomong" mpun angsal
dereng Mas?" aku jawab" dereng pak malah mung
di tabraki lowo ae je pak?" wong mau njawab" wingi bengi nang kidul kono kui aku oleh akeh mas,
terus aku mbaleni neh ki" aku njawab" monggo pak
peneran dadi onten rencang kulo" akhire bapake kui
nyiapke uborampene terus uncal, terus aku
nggulung pancinge rep ganti umpan, lha seko banyu
ki ono putih dowo ngambang keli aku penasaran opo putih2 kui akhire aku nyumet korek gawe
madangi ben ketok, basan ketok aku langsung
kaget mbengok karo mlayu, lha wong mau ki
mbengoki aku" onten nopo mas? Aku njawab" ono
demit nang kono" karo ngacungke nang arah le
mancing aku mau, wong mau njawab" mosok to Mas, wingi bengi ae ra eneng opo2 kok kulo ting
mriki" aku njawab" lha kulo wau cetho tenan je
pak?" wong mau terus nyedaki panggonanku le
mancing,karo di senteri, ra suwe wong mau
mbengok......

Tak lanjutke yo bro,, mbasan di cedaki karo wong mau
ki, wong mau terus mbengok, mas rene iki dudu demit
kok mung guling keli kok, aku terus nyedaki wong mau,
karo ngomong" asem tenan mas kulo wau jian kaget
tenan tak kiro demit je pak" wong mau terus njengking
rep njupuk guling mau sing nyangkut nang pucukan pring, tp ra tekan soale kurang dowo sithik, akhire
bapake mau gujengan suket, agi rep njupuk ki sukete
sing gawe cekelan copot lha bapake otomatis
nyemplung nang kali BYURRRR, Bapake terus ngomong"
asem tenan ki rekane rep njupuk guling malah
ngguling , ra kesuwen aku langsung nulungi bapake mau, lha bapake ki yo jeh sempat ngunggahke guling
mau, mbasan wes mentas ki bapake, ngomong" matur
nuwun njeh mas, wah jian adem ki lha deweke ngrogoh
sak katoke,. Bapake ngomong" waduh HPku tibo ki,"
aku njawab" le dawah ting pundi pak?" bapake ki
langsung nyebur meneh gagap2 ngisor nggoleki Hpne,, kiro2 10 menitan bapake ketoke mutung terus
munggah karo ngomong" weh jian sial tenan ki bengi2
ados pindo adem sisan hp yo ilang" aku yo mung
meneng ae, rep ngomong opo yo bingung, akhire aku
ngomong" pak nomer hpne njenengan pinten to mbok
menawi tasih ketingalan nek murup nang banyu," akhire bapake wenehi nomere terus tak tlpn, tut,tut,tut,,
aku ngomong" hpne tasih aktiv niki pak, lha larap2 aku
krungu suoro musik, nang arah kidul, terus aku
ngomong" pak onten musik lagune wedi karo bojomu
kae nggon sinten njeh" wah kui hpku mas bapake
langsung mlayu karo mbengok"Alhamdu lilah jebule HPne nang tas mas,, akhire aku ro bapake mau,
jagongan karo udud2.. Lha aku ngomong" pak
njenengan wangsul kemawon sandangane njenengan
teles mangkeh ndak masuk angin,, bapake njawab"
njeh mas niki kulo nggeh pun adem tenan kulo wangsul
rumiyin njeh,,matur nuwun njeh Mas ,,akhire bapake mulih aku yo ra suwe melu mulih tanpo hasil,, tp aku
tetep seneng oleh konco anyar meneh, di ngapuro ra
ndagel njeh,, nuwun. Wassalam

--

Gabus nya gede


hiu air tawar
Lebih dari 1.000 spesies ditemukan dalam penelitian di Papua dan Papua Nugini selama tahun 1998-2008. Satu yang paling mencengangkan adalah penemuan hiu air tawar yang diberi nama ilmiah Glyphis garricki. Jenis baru ikan hiu tersebut ditemukan pada tahun 2008 oleh pakar ikan asal Selandia Baru, Jack Garrick.

Saat itu, Garrick menemukan 2 individu yang baru lahir di wilayah Port Romilly, Gulf District, Papua Nugini. Laporan WWF yang dipublikasikan tahun ini menyebutkan, hiu air tawar banyak ditemukan di sungai-sungai besar Asia seperti Gangga.

Glyphis garricki ialah satu dari 6 spesies dalam genus Glyphis yang dideskripsikan. Sejak saat penemuannya hingga kini, hanya 16 individu hiu air tawar yang ditemukan di rentang wilayah Papua hingga Australia.

Spesimen terbesar dinamakan Northern River Shark, berukuran panjang 2,5 meter. Sedikitnya individu yang ditemukan membuat Glyphis garricki tergolong langka. International Union for Conservation of Nature (IUCN) memasukkan ikan ini dalam kategori "Terancam" di Daftar Merahnya.

Ikan hiu air tawar hanyalah satu dari 71 spesies ikan yang ditemukan di Papua dan Papua Nugini dalam jangka waktu yang disebutkan di atas. — bersama Agus Monster Jacker's UnitedArmy dan 3 lainnya.

Tonton "Gampang e le golek iwak" di YouTube
Gampang e le golek iwak: http://youtu.be/i1Lmed4DPM4

--
Dikirim dari aplikasi myMail untuk Android


Panen wader


Sabtu, 27 September 2014

mancing wader nganggo ombyokanLur tak critani mau aku mancing wader dewe nang wetan ndesoku,, lha pas tekan kali ki aku weruh ono wong mancing nggowo ombyokan,, terus tak cedaki karo takon mpun angsal dereng pak? Bapake njawab"Dereng mas sampun ket mau iwake ra nyantel2,padahal kambangane obah terus,," aku njawab" lha ombyokane le ndamel po tumbas pa?" bpake njawab" ndamel piyambak namung saweg ajaran kok mas" aku terus ngomong" cobi pak kulo tak weruh ombyok'ane,, akhire bapake mau narik kambangane, mbasan wes weruh kambangane aku mung mesem ae, bapake terus ngomong" nopo mas kok ngguya ngguyu mawon" aku njawab" mboten nopo2 pak" aku le ngguyu weruh kambangane ki pancinge sik gawe kambangan ki nomer 2,3,4,5,6,7 dadi di urutke le masang, lha aku mikir cangkeme wader ki sepiro kok di wenehi pancing gede2 koyo mono,, akhire bapake tak wenehi ombyok'anku, ra nganti nunggu menit,langsung oleh iwak, bapake saking senenge ngomong" iki engko iso mulih nggowo lawuh ki matur nuwun sanget njeh Mas" monggo niki mas kulo gadah rokok njenegan tak paringi sak bungkus, aku terus njawab" mboten sah pak kulo sampun mbeto damel njenengan kemawon,, lebar kui aku terus mancing adoh seko bapake,, nang ati ki roso seneng iso nyenengke wong,,

Jumat, 26 September 2014

Omrend patin


Crito
Iki yo crito makhluk astral sing seneng ngrusuhi
wong golek iwak... ning ora medeni: "Aku seneng pasang wuwu/icir neng kali cerak
omahku Kulon Progo, ning saben esuk tak tiliki
mesti wis kosong, berarti ono sing wis ndisiki
ndudah wuwuku. Aku njur nyoba tangi mbengi pingin ngindhik
sakjane sopo sing sok ndudah wuwu pasanganku.
Alon2 aku mlaku karo ngendap-endap nyeraki
lokasiku pasang wuwu. Lha tenan to.... ono bocah
cilik2 loro lanag wadon isih balita do mangani
wader lan urang sing ndudah seko pasangan wuwuku mau. Aku mung nunggoni sak cerake kono karo nyawang
car loro do mangan iwak mentah sajake enak
banget. Ora kroso aku ngentut mak peessss.... ora
ono swarana ning ambune ora karuan kae. Lha
bocah loro mau sajake mambu entutku terus sing
siji alok: "Tut uyang" (entut urang), sing siji kondo: "Udu tut adeng" (entut wader). Cah loro debat seru:
Tut uyang...., Tut adeng...., Tut adeng....., Tut
uyang.....terus ora ono sing gelem ngalah. Aku ra iso ngampet ngguyu kepekso ngguyu cekikikan:
qiqiqiqiqi..... .. Lha menthek loro kuwi langsung mlayu kabeh karo muni : Tuk uso.... tuk uso.... (Entut
menungso). Ngono lur jarene mbah2ku ndisik crito
"Menthek", lelembut sing seneng ndudah wuwu.

--

Wuih. Tuna bisa masuk ke dermaga


Berangkat uncal


Kamis, 25 September 2014

Kaos


Mancing santai


mancing ala gedang goreng
Cerito agi ra iso mancing.... Aku karo Yanto mancing nang kali daerah magelang,, panggonane iseh ndeso banget dadi wong kampung kono kui do ados nang kali, iwake cen akeh tapi yo kui nek pas di enggo ados ki iwake bubar, aku ro yanto akhire pindah mudun adoh seko sing gawe ados, lagi asyik2e mancing ki ono wong moro ngerti2 teko ndodok nang jejerku le mancing ngetok'e ilmu tenaga dalam terus ono suoro lirih plung,plung,, akhire gedang goreng do kemambang keli pas gedang gorenge keli ki iwak do ting ceplak-cepluk do rebutan gedang goreng sing keli mau, lha koncoku si Yanto kui ngomong" wah gedang gorenge mantep tenan yo bro?" aku njawab" mantep piye?" yanto njawab" dowi2 gedange ambune jian marake pengen muntah, yo opo sing di pangan kui,lha wong sing ngiseng ki noleh karo mrengut, aku ro yanto terus meneng,lha ora suwe krungu meneh,, Plung,Plung,, sing iki gedang gorenge wes rodo cilik2 mungkin wes entek sing gede2 dadi sing metu sing cilik2,lha koncoku ki ngomong meneh" bro,, iwake kok yo doyan yo ambune koyo mono kok do gawe rebutan" aku njawab" lha mungkin kanggone iwak kui pakan sing paling enak, Yanto njawab" wah jian marake boncos nek di bom koyo mene terus, aku mung nglirik wong sing agi ndodok kui lha pas aku ngirik wonge yo pas noleh nang nggon aku, aku langsung balik arah le nglirik, lha wong mau terus ngadek karo ngomong,,,,, sambung engko ndisek yo Lurr

 Tak teruske critane,, mbasan wonge ngadek terus ngomong" mas monggo kulo wangsul rumiyin, mboten tak telaske gedang gorenge mundak iwake do mblenger, sak sing mancing" wonge karo mecicil mungkin wonge krungu anggone aku omong2an karo yanto, lha yanto kui ngomong" monggo pak nderek'aken mugi tansah karaharyon anggenipun wangsul" wong mau mandek namatke yanto, lha yanto langsung ndingkluk ra wani namatke, wonge terus lungo tanpo noleh, mbasan wes adoh ki yanto langsung ngomong" bajigur wonge jebule duwe nyali yo?" aku ngomong" halahh paling le nang ndesone kok, nek nang njobo deso paling mung clila-clili." yanto terus ngomong" wah jian iwake do wareg ki ra gelem nguntal mergo mangan gedang goreng mau" aku njawab" ho'o yo" saking mangkele aku ro yanto terus mulih lha mbasan tekan nggon sing gawe ados mau, ono cewek2 gek do ados lha yanto langsung mbengok" wihh,,eneng widodari do ados bro," aku njawab" hgalah wes biasa bro" yanto njawab" wah iso gawe tombo ngantuk ki, lha yanto ki karo mlaku terus namatke wong sing do ados mau ra ngerti yen nang ngarepe ono watu teko di tabrak, yanto langsung krungsep lha cewek sing do ados ki do ngguyu weruh yanto krungsep, ono sing ngomong" mas nek mlaku ki namatke dalan ra mung namatke nduwur ae," do ting cekikik, yanto saking isine terus mlaku rodo cepet langsung minggat seko kono wes dino kui sial iwak ra oleh tibo sisan,, mekaten cerito kulo , di ngapuro rodo suwi le nyambung agi akeh tamu nangngomah je,, wassalam

Tonton "Fight nya keren ki" di YouTube
Fight nya keren ki: http://youtu.be/jqD42zaab2Q

--
Dikirim dari aplikasi myMail untuk Android


Rabu, 24 September 2014

Selasa, 23 September 2014

Tonton "Double uni knot. Cara menyambung PE dan leader" di YouTubeDouble uni knot.  Cara menyambung PE dan leader: http://youtu.be/xyH90BGLAO4

--
Dikirim dari aplikasi myMail untuk Android


Tepian berbatu

Ini meja makan hampala.  Harus nunggu hampala frenzy dulu baru lempar.  Itupun lemparnya hrs sambil jongkok

Spot hampala


Tonton "Release gabus di sungai kecil di tengah kota magel" di YouTubeRelease gabus di sungai kecil di tengah kota magel: http://youtu.be/vtaBJe_x5tA

--
Dikirim dari aplikasi myMail untuk Android


Kendaraan perang buat mancing gabus


bur


buih


Kepala nya dimiringkan


Tonton "Kasihan anjingnya" di YouTube
Kasihan anjingnya: http://youtu.be/Z6M5P9p4YJM

--
Dikirim dari aplikasi myMail untuk Android


Sambaran barra yg mantap


piye
Sak jane bu kapolda ngejak brengkal,
Neng kowe nglimpe tetep uncal,
Wes firasat iwak ora bakal nguntal,
Paling pol gur oleh iwak buntal,
Tekan ngomah wes mesti ngarep lawang di cepak'i bantal,
Cen nasip agi sial,
Ealah dasar gombaaaaal gombal,

Jane ono lho seng nasipe ngono kui Gkgkgkgkgk ahihiiiii huwahahacwuk. ....

Senin, 22 September 2014

Grup gtc


Tonton "Release hampala cibinong" di YouTubeRelease hampala cibinong: http://youtu.be/SlcrVrd2F2k

--
Dikirim dari aplikasi myMail untuk Android


Fly arapaima di rcg


Lemadang di bali


mancing bader neng kali progo umpan tempe bosokiki cerito wes suwe kedadeyane,, pas mancing bader nang kali progo,, umpan tempe bosok karo bawang Le mancing aku ro koncoku Deni jenenge umpan wes cemepak terus siap2 mangkat, ora suwe tekan kali wes golek spot dewe2 tp yo ra adoh, pas aku mbuka tempe bosok mau aku kaget tempene akeh Set'e tor ambune puoll badekke aku sempat muel2 mergo ambune,, sak jeg urip rung pernah nggowo umpan tempe bosok aku bingung piye carane le ngramu aku terus nyedaki koncoku sing wes biasa nggowo tempe bosok karo ngomong"Den piye carane le nggawe umpan?" Deni njawab" kene tak gaweke, ngono ae ra iso terus sing iso ki opo je bro?" aku njawab"isoku mung tinggal masang" terus deni ngramu tempe bosok mau, aku mung delengke wae rodo adoh soale ambune kui sing ra nguwati,, ora suwe dadi umpane Deni ngomong"Nyoh kono tinggal pasang" terus aku njupuk umpane langsung lungo nang nggonku le mancing, mbasan rep ,masang ki aku yo rodo2 mikir,piye carane ben ra mambu tangane, terus aku golek plastik terus gawe mbungkus tanganku,, bar iso masang uncal terus tinggal njagong nunggu di pangan,, ora suwe walesanku mentul2 pikirku jos tenan umpane agi wae nyemplung langsung di pangan,, aku langsung narik walesanku tp anehe kok ra eneng perlawanan mung abot tok nek di tarik,, pikirku iki mesti nyangkut plastik, mbasan tekan pinggir ki jebule katok suwek we mbrodol2 jian marake mangkel ae terus aku mbengok" Den,,, iki lho hasilku entuk gede" deni njawab" ha,ha, usahamu besar bro tp hasilmu katok suwek diyarr koe" aku njawab" pertama ki katok engko terus iwake sing keno" Deni njawab" kui ki pertondo sial bro" aku njawab" luweh" akhire aku uncal meneh terus di tinggal nunggu sambi udud2 suwi banget ra di senggol iwak, bosen rasane nang pikiranku mung piye ben entok iwak ki,, saking mangkelku aku nggowo umpan terus tak parani Deni tp aku mung meneng ae,, rencanane umpan kui rep tak wenehke jagongane Deni ben gupak katoke,, tp mlah deni ki kaget pas masang umpan terus reflek umpane di uncalke nang nggon aku pas keno rahiku,,, sek leren ndisek agi strekk iwak kepek ki

 Tak teruske ki bar ngunggahke kepek je,,,, lha pas aku keno tempe bosok ki aku langsung misuh2" bajigur ki tempe bosok nang rahiku,, ambune jian karo muntah2 ki aku nekat nyedaki Deni sisan tak usap2ke Rahi ro rambute karuan ben gupak kabeh,,, lha si Deni ki mbengok2 ra karuan nganti muntah2 mergo rahine sak rambute gupak tempe bosok aku langsung mlayu tp mripatku ki merem soale klilipen tempe bosok mau lha saking pengene ngumbah rahiku aku waton mlayu nang ngarepku watu gede tak tabrak langsung KO aku,, wes nganti krungsep sirah kenop watu ngantoi benjot sak jempol,, ngerti aku tibo Deni melu seneng tp senenge ngece karo ngomong" Dyarrr saiki kapok jeneh watu sak mono gedene di tabrak,, ngerti aku ra tangi2 deni moro rep nulungi aku mbasan wes cedak ki Deni langsung ngomong" loro ra bro nek loro gowo nang UGD yo,, aku tetep meneng ae karo nutupi sing benjot sak jepol kui,, deni langsung ndemek sirahku karo ngomong" waduh ndasmu tambah gede bro?" aku mung tetep meneng ae, bathinku nek tak ladeni malah tansoyo le ngece, deni ngomong" bro iki sing benjot ki enake di tutuk watu sisan ben kempes,, ben ndang mari timbang mundak njuk piye model rahimu" aku njawab" wes to menengo cangkemu marai emosi ae" Deni njawab" wes tenang no pikirmu bro,, ndang di elus2 terus ben ndang mateng" karo lungo ki meso iseh ngece Deni ngomong" bro tambani benjolmu nggowo upilku lak njuk kempes" aku terus tangi wisuh rahiku tp rasane kliyengan mumet tenan ngerti2 aku wes nang ngomah,, jebule aku semaput,, wes sak mene yo critoku,,, wassalam

Tonton "Pengganas di air" di YouTube
Pengganas di air: http://youtu.be/ph5FFoeLTew

--
Dikirim dari aplikasi myMail untuk Android


Sabtu, 20 September 2014

Tonton "Trolling dapat ikan kue" di YouTube
Trolling dapat ikan kue: http://youtu.be/zz24Q8yKric

--
Dikirim dari aplikasi myMail untuk Android


Tebar ikan bawal di kolam


10 Tip Untuk Persiapan Trip Mancing10 Tip Untuk Persiapan Trip Mancing

Dalam Trip Mancing seringkali kita hanya perlu waktu yang terbatas untuk melakukan persiapan dan pengecekan perlengkapan yang harusnya kita bawa dikarenakan kita hanya mengadalkan sistim persiapan 1 hari menjelang hari keberangkatan, biasanya adapula yang terpaksa begadang hanya untuk persiapan dadakan ini. Untuk itu tidak ada salahnya kita belajar bersama untuk dapat mempersiapkan secara sistimatis semua hal untuk Trip Mancing kita, Disini saya akan bersharing 10 Tip untuk persiapan tersebut yang tentu saja selalu saya biasakan untuk melakukannya.
1. Sebaiknya hindari begadang jika sudah mendekati hari keberangkatan, apalagi pada saat H-1, Hal ini sangat berguna untuk stamina kita pada saat trip mancing dimana kita harus berhadapan dengan angin malam, kondisi cuaca yang buruk atau hujan dengan gelombang laut yang membutuhkan ketahan phisik agar kita terhindar dari kondisi tidak fit atau prima.
2. Biasakan makan pagi atau sarapan sebelum kita berangkat menuju pelabuhan atau menuju lokasi kapal, sehingga bila kita harus menempuh perjalanan jauh baik dengan kendaran darat atau sudah menggunakan kapal kita tidak mudah masuk angin atau terhindar dari resiko mabuk darat atau mabuk laut.
3. Perhatikan perlengkapan pribadi mulai dari Baju ganti, Baju hangat/ jacket, Jas Hujan, Baju pelampung, plastik kertas gula untuk pengaman Dompet, Handphone, dan kamera pocket, obat-obatan pribadi seperti minyak angin, tolak angin, atau yang lainnya, sikat gigi dan shampo sachet jika kita harus melakukan trip lebih dari satu hari satu malam, topi, kacamata, dan sun block.
4. Pastikan untuk Handphone sudah dicharge agar bila sudah dilaut ready untuk menjaga komunikasi dengan keluarga atau untuk saat penting bila masih ada signal dilokasi spot mancing kita, namun bila signal tidak ada dilokasi spot mancing kita sebaiknya matikan dan amankan dari kerusakan, benturan, basah dan atau terjatuh baik kedalam kapal maupun yang paling parah terjatuh ke laut sebagai penghias karang didasar laut.
5. Yang penting lagi adalah pastikan semua piranti mancing kita siap pakai dimana setiap trip pasti selalu ada target baru yang akan dicapai baik dari size, ukuran berat dan jenis ikannya, untuk itu selalu periksa tackle box kita apa sudah ada piranti yang kita inginkan serta accesoriesnya, untuk Reel pastikan semua dalam kondisi prima periksa body maupun kelengkapan baut/scrup/murnya dalam kondisi lenkap terpasang, pastikan pula kita sudah memeriksa tali/kenur atau line yang akan kita gunakan terhindar dari cacat atau kusut, sedangkan untuk joran/rod/stick kita pastikan semua guide/ring line lengkap dan baik tidak goyang atau tidak terpasang keramik/guidenya. perlu ingat pula bila kita baru membawa joran/rod/stick Baru terutama yang 2 (Two) Piece sebaiknya dicoba pasang dulu agar kita tahu bahwa sudah bisa masuk dan tersambung baik atau perlu kita modif sedemikian rupa sehingga pada saat digunakan tidak ada lagi kendala yang seharusnya tidak menunda strike kita.
6. Untuk Grup/Club mancing kita selalu biasakan untuk saling mengingatkan perlengkapan air bersih untuk masak-memasak dan air untuk minum, ini adalah sesuatu yang Vital diingat karena kita tidak ingin pada saat ditengah lautan mengalami dehidrasi kehabisan air minum atau tidak bisa masak-memasak dikarenakan air bersih tidak tersedia.
7. Untuk Grup/Club penting diingat untuk memastikan kebutuhan Batu Es cukup buat semua Box Ikan atau cadangan box mengingat jika harus menyimpan hasil pancingan kita apalagi bila kita mengadakan trip yang lebih dari 1 hari 1 malam, maka Batu Es perlu untuk mengawetkan ikan hasil pancingan agar bisa tetap segar setelah kita bawa kerumah masing-masing.
8. Untuk yang mengalami mabuk laut segera minum air hangat untuk menjaga kondisi perut agar tidak berlanjut mabuknya atau minum tolak angin, jika masih saja mabuk sebaiknya jangan sungkan dan malu untuk berusaha menuntaskan mabuknya dengan mengeluarkan mual agar bisa melanjutkan trip mancing kita dan sehat kembali, namun jika hanya pusing jangan memaksakan untuk tetap mancing, segera bawa istirahat/tidur secukupnya lalu kemudian melanjutkan mancing jika sudah sehat. Dalam kondisi badai yang tidak dapat dihindari dan tidak ada ynag kuat untuk mancing segera diskusi dengan kapten kapal untuk mencari tempat aman berlindung dari badai kemudian trip dilanjutkan bila kondisi sudah kembali aman.
9. Biasakan membuang sampah kita dengan baik dengan selalu menyediakan tempat sampah/kantong sampah agar kita dapat mensukseskan program Go Green dan bisa berbuat untuk menjaga alam/bumi kita dari percepatan global warming.
10. Mulailah belajar untuk Program CnR, Catch and Release terutama untuk spesies yang langka atau size dan ukuranya terlalu besar karena Ikan yang besar ukurannya sudah terbukti bisa mempunyai kesempatan hidup yang lebih baik untuk dapat berkembang biak dibandingkan ikan yang masih kecil ukurannya, agar jenis ikan terjaga dari kepunahan untuk dapat pula dirasakan dan dinikmati cara memancingnya untuk anak dan cucu kita kelak, jika memungkinkan untuk diangkat dengan aman dan sekedar dokumentasi boleh diangkat lalu kemudian relies dengan benar, hal ini tidak berlaku jika ikan yang tertangkap sudah tidak bisa hidup lagi atau terluka parah.
Demikian 10 Tip untuk persiapan Trip Mancing yang bisa saya sharingkan, Tip ini keliahatan sederhana namun jika kita terbiasa disiplin dengan tip tersebut diatas dijamin trip mancing kita akan berjalan dengan lancar dan dapat menikmati setiap strike yang kita dapatkan, ahirnya selamat menikmati Trip Mancing dan Salam Strike.

Tonton "Jigging tongkol" di YouTube
Jigging tongkol: http://youtu.be/bOZxbVbzr0s

--
Dikirim dari aplikasi myMail untuk Android


Jumat, 19 September 2014

Release gabus di sungai kecil di tengah kota magelang


Gabus gede dan joran lentur


Tonton "Apik ki rausah nganggo tackle langsung tangan wae" di YouTubeApik ki rausah nganggo tackle langsung tangan wae: http://youtu.be/rOWJTdtPM3M

--
Dikirim dari aplikasi myMail untuk Android


Kutuk gedi


Jigging tongkol


Cerito mancing meneh
Iki cerito koncoku lagi demen mancing soale agi
sepisanan Mancing langsung di pangan Gede saiki
Dadi Tuman koncoku jenenge Tio,,, aku ro tio janjian
rep mancing nang kali tp aku rung golek umpan
terus Tio ngampiri aku nang Omahku ben iso bareng
golek Umpan, lha pas arep mangkat ki Mbok'ku nyeluki aku akon madyang, aku njawab" Mbok tak
madang nang Njobo ae,, terus aku mangkat, pas aku
nang ndalan ki Tio ngomong" bro aku durung
madang je ket mau esok" aku jawab " yow mung
podo bro, aku yo rung kelebon opo2" Tio njawab"
arep madyang ndisek po engko Bro?" aku njawab" manut" terus Tio ngomong" wes madang saiki wae
engko ndak Lemezz,, akhire aku mandek Warung
rep tuku sego, aku terus pesen,, lha Tio ki terus
ngomong" Bro madyang'o sing wareg engko tak
bayari aku,, aku njawab" weh duwe duit seko
ngendi koe, duite ra maling To??" Tio njawb" ndassmu kui iki aku mau bar di wenehi mbokku yo
karo ndeloke dwite seketan ewon,, aku njawab" sip
bro aku engko bungkus 1 yow gawe sangu le
mancing karo Esteh 2 lha bar rampungan madang
aku terus mangkat meneh, bar tekan lokasi ki gi
arep njagong ae,, Tio ngomong" bro Udut2 ndisek men ra kenthir tio karo ngrogoh sak'e,, nganti sak
ngarep karo mburi di rogohi kabeh ra ketemu Tio
ngomong" bajirut ki rokokku keri nang warung mau,
koe nggowo rokok ra Bro?" aku njawab" ono paling
tinggal 2 batang bro?" wes kene rokokmu aku
njaluk, bar iki tak jupuke nang warung eman2 gek kelong 1 je," bar ngrokok Tio mbaleni rokok'e nang
warung, aku terus nyiapke peralatan bar aku
mbuka tasku, aku mbengok" bajirut pancing ro
senarku keri nang ngomah, wes ono2 wae kok"
tinggal nunggu Tio mulih ko warung aku mung udat-
udut jedal-jedul kiro 5 menitan Tio wes mulih, aku terus ngomong" bro,pancing ro senarku keri nang
ngomah je," Tio ngomong" kok iso Bro?" aku
njawab" ketok'e mau wes tak leboke tas tp kok ra
eneng," Tio njawab" asem,Asem, jian marake
mangkel tenan pengen ta gebuki tenan wonge ki
mau" aku bingung le njawab Tio kok ra nyambung terus aku ngomong" lha ngopo to koe kok koyo
wong emosi,,,,, sambung engko meneh yo Lurr tak
ngukuti pancing ra kuat ademe nek tekan ngomah
tak terus ke critoku

Lanjut Brooo,,,,,
bar tak takoni, tio terus nyritake kejadiane nang
warung mau,, Tio ngomong" mau pas tekan warung ki
ono wong telu lagi do ngombe terus aku takon Bakule"
Mbok mau weruh rokokku keri nang mejo kono ra
Mbok?" bakule ngomong" lha kae rokokmu do di rokok wong 3 kae" aku terus nyedaki wong 3 mau karo
ngomong" mas ngertos rokoku nang kene mau
ketinggalan?" salah saijine wong 3 mau ngomong" wah
ra ngerti je Mas kulo njeh tumbas eceran karo bakule
niki rokok'e, karo weruhke bungkusan rokok" aku
jawab" nyuwun sewu njeh mas, lha aku rung rampung le ngomong" wong mau ngomong" wah ra duwe duit
sewu je mas, nek 5ewu aku duwe" aku lak yo tambah
emosi to terus aku njawab" aku ra rep njaluk duitmu
kang?" aku mung rep ndelok bungkus rokokmu kui
soale koyo rokoku" wong mau njawab" wah sampeyan
ki yo aneh2 kok mas" aku terus njawab" aku ra guyon Mas?, soale nang bungkus rokoku ki eneng duite
200ewu je,, wong salah sawijine wong mau terus
Lungo, aku terus njupuk bungkus rokok mau mbasan
tak jupuk terus tak buka,, aku terus ngomong" lha iki
rokokku mas buktine duite eneng ki, mbok yo mau teko
ngomong yen eneng rokok ketinggalan terus tak gawe rokok'an,, wong sing rodo gede awake terus ngadek
nyedaki aku karo ngomong" mas karepmu saiki piye?"
aku njawab" lha arep kepiye aku manut kok mas" lha
wong mau ngomong" koe ki cah ngendi kok koyo atos
tenanan" aku njawab" ra perlu ngerti aku cah ngendi
sing penting ki njalukmu rep ngopo ro aku" terus koncone sing 1 ngomong rindik ro sing awake gede, ra
suwe wong 2 mau mlaku nang bakule terus mbayar
terus lungo tanpo ngomong meneh" aku mung namatke
wong 2 mau terus aku nyeraki bakule karo ngomong"
mbok tuku rokok'e" bar kui aku mulih iki mau,,, Tio bar
crito mau aku terus ngomong ro Tio" wes ngene wae saiki pancingku keri senarku yo keri iki pertanda elek,
dewe mulih ae menowo engko weruh wong 2 mau di
tantang jak gelut piye?" Tio ngomong" yow es mulih ae
aku yow wes ra Mood je,, akhire aku mulih agi kiro2
100meteran ki ketemu karo wong 2 mau, Tio langsung
emosi,, nyedaki wong 2 mau karo ngomong" kang saiki mumpung ra eneng wong2 piye gelut po?" wonge
ngomong" ora mas iki aku mau lungo terus tuku rokok
rep gawe ngijoli rokokmu terus nggoleki sampeyan rep
wenehke rokok iki"karo nyodorke rokok sak bungkus,,
aku terus nyedaki karo ngomong" wes,wes, ra usah di
dawak2e maSse wes gelem ganti rokokmu saiki ra usah rame wes kekancan wae,, akhire aku ro tio
salaman karo wong 2 mau terus ngomong2 jebule
wong 2 mau ugo seneng mancing dadi malah tambah
konco ki ra ketung awale rep gelut malah saiki dadi
konco apik,,, MEKATEN CERITO KULO WASSALAM

--

Nyetrum di salah satu sungai di jogja


Hampala cibinong on spoon


Popper gomoku


mancing neng ngisor taman kyai langgeng
Cerito edisi mbiyen,, aku pas mancing nang ngisor taman kyai Langgeng lagi asyik2ke mancing teko Londo 2 lanang wadon nyedaki aku karo koncoku, koncoku sing jenenge budi ki ngomong" bro ono londo nyeraki dewe le mancing" aku terus mengo" endi londone?" mbasan mengo ki londone wes tekan mburiku le mancing,, londone mung meneng namatke aku le mancing,, aku ro koncoku ra iso boso inggris mung montha-mantuk angger londone mrenges, koncoku ngadek karo ngomong" mister ajeng mancing po?lha mister kui mung mlongo karo ngomong" what" lha koncoku ngomong" jenengku dudu What" mister mau tetep ngomong" what" lha koncoku tansoyo banter le ngomong" jenengku dudu What, jenengku Budi," terus londo kui ngomong meneh" yau name Budi?" lha koncoku mrenges karo ngomong" jos bro, karo ngacungke jempole, arep mancing po miste?" koncoku ngomong, londo kui ngomong" good,good,," terus terus koncoku wenehke pancinge karo londone,, terus londone mancing bareng jejer aku, lha koncoku cen kemlinthi tenan gayane yo di gawe2 ko yes2o, bro tak tinggal golek rokok yo?" aku njawab" tulung aku tukoke wedang yo?" sisan karo londone nek gelem mbarang" koncoku ngomong karo lungo" oke bro" ra suwe koncoku bali tuku rokok ro wedang, aku terus njupuk EsTeh terus tak ombe karo ngomong" seger tenan panas banget dadi seger" koncoku dengan PDnya ngomong karo Londone" mister gelem Esteh ra koe?" Londo mau ngomong"What?" lha koncoku ngomong" wes tak kandani ket mau jenengku dudu What tp Budi" aku ngomong karo koncoku alon2" kae mau deweke ngomong opo, what ki artine opo," koncoku ngomong" Ooooooo, kiro2 entok 1 jam, aku ngomong ro Budi" Mulih ae yo panase pol tenan" akhire aku nggulung pancinge lha pancinge nggon Budi ki iseh di gawe mancing karo Londone, budi terus ngomong" mister aku rep mulih wes yo sesok meneh le mancing" terus turise ngomong" thanks bro," koncoku ngomong" sami2 mas bro" agi rep mulih ki londo mau ngawe2 koncoku terus koncoku nyedaki londo mau, londo mau ngrogoh saku katok'e terus wenehi duit koncoku, koncoku wegah nek di wenehi duit, tap karo londone di leboke nang saku klambine koncoku, lha koncoku ki langsung manthok2 koyo gayane wong jepang kae , mbasan rodo adoh ki koncoku nileki duite sing di wehi karo londo mau mbasan di etung ki ono Rp300,000 koncoku langsung mbengok2" asyik, asyik entok duit akeh ki, akhire duit mau gawe tuku walesan sak ubo rampene turahane gawe jajan we iseh turah akeh,,,,, ( yg di petik dari ceritaku ki nek dewe apik ro wong liyo mesti di apiki karo wong mau,)

Barakuda di sadeng


Ikan kuwe rambe


Tonton "Ikan parinya jinak banget kayak ngasih makan ayam" di YouTubeIkan parinya jinak banget kayak ngasih makan ayam: http://youtu.be/-EqwT5Tcwq4

--
Dikirim dari aplikasi myMail untuk Android


Rabu, 17 September 2014

mancing melem neng kali progo
Edisi cerito mbiyen,,,, wektu progo agi musim iwak melem ki saben dino ki hawane mung rep mancing, soale mesti nggowo bali sak apes2e 10an. Sing do mancing ki yo akeh tenan angger tiap perengan ki mesti kebak wong mancing lha aku ki sak ndilalahe teko keri ra kumanan panggonan, dadi yo mung golek spot nng pinggir nggon watu2 lagi ae rep ndodok ki seko perengan ono suoro BYURRRR, Aku langsung noleh jebule ono salah sawijine wong mancing ki tibo seko perengan, sing nang nduwur ki kabeh sasate do ngguyu kabeh, malah eneng sing nyokor2ke mbarang, aku terus nyedaki wong sing tibo mau mbasan tekan pinggir ki tak takoni" mas kok iso sampeyan ki tibo ngantuk po?" wong mau mungkin wes isin deweke mung meneng wae, deweke mentas karo kopok2 klambi sak katoke,, la ono salah sawijine wong sing mudun seko perengan mungki koncone sing nyemplung mau,, mbasan wes cedak wong mau ki malah ngomong" weh koncoku tadi terjun bebas nih" karo nyekakak, sing tibo mau ngomong" wes meneng to, ra ngerti koncone sengsoro malah di ece" lha wong mau njawab" le ngombe wingi le mabok saiki, wes kono wudoh ae men kotar-kater" lha aku le ngrungoke wong 2 mau do omong2an yo mung mesam-mesem ae, terus wong sing kejegur mau terus mepe klambi ro katoke nang watu, tinggal nganggo sempak ae, deweke terus ndodok anteng ndelok wong2 do mancing, oke sambung engko meneh lagi ngladeni wedang nang nggon pengajian 

 Tak sambung Lurr,, ora suwe krungu suoro rame banget soyo suwe soyo cedak,, lha mbasan wes cedak ki jebule ono sak rombongan cewek2 do rep dolan nang progo, lha sing bingung ki yo sing mau kejegur kui soale deweke mung nggowo sempak tok we sempake rodo longgar angger mlayu mesti mrosot, deweke ki langsung mlayu nang nggon wed gedang rekane rep mumpet mergo isin, lha wong mancing sak mono akehe ki do ting brengok nggodani wong sing kejebur mau, lha koncone ki malah ngomong" mbak ojo nang kono mbak panas lho, ngeyupo nang nggon wet gedang kono kui" lha wong sing do mancing ngguyu kabeh, sing mumpet nang wet gedang ki tansoyo pucet mergo do di garapi ro konco2ne, lha salah sawijine Cewek mau malah do jagongan nang jejer watu sing gawe mepe katok ro klambine wong mau,, seko perengan ki ono sing mbengok" mbak awas lho katok ro klambi sing nang watu kui sing duwe Danyange progo lho mbak?" ono sing ngomong" mbak nek pengen ngerti sing duwe katok ro klambi kui danyange lagi mumpet nang nggon wet gedang kae" spontan cewek2mau do namatke nang nggon wet gedang,, wong sing mumpet ki saking ra kuat le do di garapi njedul seko wet gedang terus awake di tutupi godong gedang karo mbengok" mbak do lungo ndisek aku rep njupuk katoke" lha seko perengan ki wes do ting ceblung le do ngomong" Cewek2 mau akhire pindah munggah adoh seko panggonane sing gawe mepe katok ro klambi ra kesuwen langsung di enggo katok ro klambine sing jeh teles mau, mbasan wes rampung ki dengan pedenya wong mau nyedaki cewek2 mau lha agi tekan nggon cewek2 mau ki, cewek2 malah do ting jlerit mbengok2 karo nutupi rahine, lha wong mau ki gek sadar jebule resleting katoke rung di benekke, wong mau langsung mlayu mergo kisinan, mekaten cerito kulo mugi saget damel rencang uncal bengi niko, wassalam

Rombongan layaran mau makan


Ikan parinya jinak banget kayak ngasih makan ayam


Selasa, 16 September 2014

Begini lho caranya


Tonton "Flyfishing GT yg keren" di YouTube
Flyfishing GT yg keren: http://youtu.be/C_zOGY3po4g

--
Dikirim dari aplikasi myMail untuk Android


GT hsl popping


Tonton "Mancing iwak paimo" di YouTube
Mancing iwak paimo: http://youtu.be/SwgGZZ3O64Y

--
Dikirim dari aplikasi myMail untuk Android


Hampala di dalam kotak gabus


Mancing gabus


Mancing nang kali trasi
kisah nyata terjadi 5 bulan yg lalu, wektu kui, aku
karo koncoku sik jenenge darmo karo unyil lagi
seneng2e mancing lele lokal bengi, padahal aku cah
3 ki wonge jirih kabeh,pas kui darmo ngejak
mancing neng kali trasi wetan mboyong, penere
wetan kretek rejondani ngidul trus menggok ngetan neng lor dam, dasare mbengi kui le mangkat
kewengen, jam 10 lg seko ngomah, tekan lokasi,
aku langsung uncal jejer darmo neng kulon kali,,
ee.lha kok unyil ki kemlinti uncal dw neng wetan
kali, nunggu sejam berlalu kok umpanku karo
nggone kancaku ki blas ra di ambis iwak, kotes po wader we yo meso ora entuk, kok tiba2 angine rodo
gedi, neng awak adem dadi merinding, njur aq
takon darmo, kok rasane merinding yo mo? darmo
njawab, podo, aku yo merinding bro, lagi wae aku
karo darmo meneng kok ngerti2 unyil mlayu seko
wetan kali, njegur kali karo bengak bengok tulung2, aku karo darmo namatke ketoke unyil koyo di oyak
sesuatu, aku gur iso ngrungoke suarane le
blak..blek..bla k..blek.. neng mburine unyil, karo ndeloke banyu le obah banter karo suket2 do obah,
tapi akukaro darmo ra ngerti wujude, pas unyil
tekan ngarepku, dekne langsung bengak bengok:
ayo bali..ayo bali neng kene eneng memedine, aku
karo darmo gage2 nggulung alattrus mlayu neng
motor langsung bali, tekan ngomah wis rodo tenang aku terus nakoni unyil:kw mau ngerti opo je nyil,
kok mlayu2 bengak bengok? unyil njawab:mau aku
pas mancing ki di jawil seko mburi, pas tak toleh
jebul nggo klambi putih rambute dowo raine
roto,aku terus mlayu malah memedine ngoyak neng
mburiku,pas unyil rampung le crito rekane kene arep nyumet udut ben rodo tenang eee..lha dalah,
jebul rokok ku karo rokoke cah2 mau ketinggalan
neng kali trasi mau, padahal rokok ijih anyar paling
gur lagi kelong selencer, wong pas arep mangkat
mancing le tuku bareng neng warung, darmo
langsung ngejak mbaleni rokoke: ayo rokoke di baleni, eman2 iseh okeh, aku muni wah rokoku wis
tak ikhlaske wae (dasare aku wedi), kok darmo
malah muni: di ikhlaske yo di ikhlaske, tp kowe
kudu melu mrono ngeterke njipuk, wong le mangkat
cah 3 le njipuk yo kudu cah telu..wah ciloko batinku,
arep ra ngeterke ra kepenak ndak dikiro jirih, arep ngeterke kok wedi,,tapi demi harga diri ,aku
langsung ngomong: ya ayo di jipuk bareng, tapi janji,
mengko ek midun seko motor le mlaku gandengan
terus,, darmo muni iyo, rapopo, tekan lokasi aq cah
3 trus goleki rokoke karo gandengan kenceng
banget, nek ra gandengan, aku semelang ndak di tinggal mlayu, soale awaku lemu dw mesti
ketinggal, akhire rokok ketemu, neng kono ora di
weruhi opo2 meneh, bar kui unyil njur wegah nek
tak jak mancing bengi, akhire let 3 dino,aku karo
darmo ngadu nasip neng kali klanduhan, jakal km
10pasar gentan menggok ngetan, pas jembatan kedua nggo dronjongan gon dam, lha lokasine
wetan dam kuiono gapuro mlebu ngidul, lokasine
neng kidul ndeso, yo lumayan cedak omah, jam 5
sore aku ro darmo wis mulai angon cacing untel,
pancing tak panjer,lha sekitar jam setengah 6 ki
padahal iseh sore kok senarku di geret2 iwak gede tenan, aku gugup langsung nyaut walesan, tp
tanganku sijine ki ngranggeh2 nggoleki senare ra
ketemu2, lha aku ngowaske arahe senarku wae,
digowo mlayu iwak, kok iwake ki le mlayu di gowo
minggir nggon rodo cetek, lha pas kui aku wiruh nek
sik nggondol pancingku ki iwak sidat gedene saksikilku sik ngisor (sak betis),,aku tambah gugup
kudu munggah iwak iki batinku,pas tangan kiwoku
iso nyau senare tiba2 walesanku wis enting, jebul
sidate mau jebling.. wah jian getunku ra mari2 lur,
mbengi kui tetep ak tunggoni karo darmo tak
wanek2ke berharap babone sidat mau munggah, tapi ternyata tekan jam 10 bengi gur entuk lele lokal
1 karo sidat sak jempol sikil 2, aq terus mulih lur,
tekan saiki durung tak parani meneh wong darmo
wis angel dijak mancing, aku nek dewe yo rawani,
mbuh babone sidat wis di kenengke uwong opo
durung, tapi aku yakin kali turutan kono kui akeh sidate, paling saiki yo wis lumayan gede, wong
setahun yg lalu neng candi jakal km 13 mburi RM
galih kedadalan blumbang, 8rb bibit sidat icul neng
kali kabeh, bar dadal kui pandak bengi do dipancingi
terus,, mungkin sik ra kepancing po kesetrum saiki
sidate wis rodo agal.. nuwun lur..

--